ISPO Cursus Amputatie en Prothesiologie EO, Bewegingsanalyse

Inleiding

ISPO Nederland organiseert vanuit de cursusreeks "Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Exrtremiteit" op donderdag en vrijdag 18 en 19 oktober 2018  de 2-daagse expertise cursus "Bewegingsanalyse".
In de afgelopen jaren heeft met groot succes meerdere malen de 10-daagse multidisciplinaire cursus Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Extremiteit plaatsgevonden. 

De cursus is aangepast aan huidige tijd waarbij een cursusreeks is gemaakt bestaande uit een meerdaagse beginnerscursus, een meerdaagse gevorderde cursus en expertisecursussen. Jaarlijks wordt een cursus gegeven uit deze cursusreeks in een cyclus van 3 jaar. Het multidisciplinair samenwerken tussen verschillende disciplines staat hierbij centraal. Wetenschappelijke kennis op het gebied van amputatie en prothesiologie wordt gecombineerd met de praktische vaardigheden vanuit de dagelijks praktijk. 
Bij verschillende behandelteams vanuit het land bleek een grote behoefte te bestaan naar een cursus bewegingsanalyse bij beenprothesegebruikers. ISPO Nederland heeft de kennis en kunde die in Nederland aanwezig is gebundeld in de eerste expertise cursus vanuit de cursusreeks Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Extremiteit met als thema: "Bewegingsanalyse".

De cursus bestaat uit 2 dagen. Op de eerste dag wordt gestart met het opfrissen van biomechanica van het gaan en staan waarbij verschillende technische mogelijkheden van een simpele videoregistratie tot een uitgebreid bewegingslab aan de orde komen. 
Per amputatieniveau wordt wetenschappelijke kennis afgestemd op ervaringen in de dagelijkse praktijk. Op de tweede dag wordt het geleerde in de praktijk toegepast middels casussen, wat elk behandelteam voor aanvang van de cursus heeft voorbereid, en een praktisch deel in het bewegingslab. 
Aan het einde van de tweede dag vindt samen met u een discussie plaats over de toekomst van bewegingsanalyse bij amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit.

Algemene informatie

Doelgroep: Revalidatieartsen, orthopedisch instrumentmakers en fysiotherapeuten.
Aantal cursisten: Maximaal 45
Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij VRA en KNGF                           
Locatie: Hoogstraat Orthopedietechniek, Rembrandtkade 10, 3583 TM  te Utrecht.

Kosten:                                     
De kosten voor de cursus bedragen: ISPO-leden: € 300.-  en voor niet-leden:  € 350.-
Noot: Gebruikmaking door niet-leden van het lidnummer van leden is NIET toegestaan.

Aanmelden: 
Inschrijven voor deze cursus is mogelijk tot 1 oktober 2018 via deze link.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Plaatsing geschiedt in eerste instantie op volgorde van inschrijving. Om voor een goede verdeling van de diverse disciplines binnen de cursus zorg te dragen is het echter mogelijk dat aan latere inschrijvers voorrang wordt verleend. Dit om het multidisciplinaire karakter van de cursus en daarmee de waarde ervan te waarborgen.

Annuleren:
(per mail; info@ispo.nl): tot 1 oktober vindt restitutie plaats onder aftrek van € 50,00 administratiekosten. Bij annulering na 1 oktober bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, na 12 oktober vindt er geen restitutie plaats. 

Huiswerkopdracht:
Voor aanvang van de cursus maakt elke aanmeldingsgroep een bewegingsanalyse van een beenprothesegebruiker middels een video-opname met, bij voorkeur, een krachtplatform. Bespreek wat je ziet, maak een analyse en geef verbetermogelijkheden. Tijdens de  2e cursusdag wordt plenair ingegaan op uw casus. Per casus krijgt u 15 minuten de tijd waarvan 7.5 minuten presentatie en 7.5 minuten discussie.

Downloads:

Programma expert cursus prothesiologie 2018
Routebeschrijving naar De Hoogstraat Orthopedietechniek te Utrecht