ISPO Nederland

ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) Nederland is een vereniging voor alle deskundigen op het gebied van prothesen, orthesen en orthopedische schoentechniek en andere lichaamsgebonden hulpmiddelen zoals rolstoelen maar tegenwoordig ook diverse vormen van robotica en omgevingsbesturing. ISPO Internationaal (waar ISPO-NL deel van uit maakt) noemt dit werkgebied tegenwoordig “assistive devices”. 

Een belangrijke doelstelling van ISPO Nederland is het onderling uitwisselen van wetenschappelijke en praktische kennis van haar leden. Daarbij staat de gebruiker van die assistive devices centraal. ISPO richt zich, als onderdeel van dat wereldwijde netwerk, niet alleen op Nederland, maar wil ook bijdragen aan de kennis en kunde in de rest van de wereld. 

Uitwisseling van kennis 

Aan de uitwisseling van kennis wordt op verschillende manieren vorm gegeven. Zo zijn er vier tot vijf thematische symposia per jaar, die in principe op zaterdagen worden georganiseerd en tegen gereduceerd tarief toegankelijk zijn voor leden. Daarnaast organiseert ISPO Nederland praktijkcursussen van een of meerdere dagen. De symposia hebben voornamelijk een multidisciplinair karakter. De opzet van de praktijkcursussen kan zowel mono- als multidisciplinair zijn. Al deze activiteiten staan aangekondigd op onze website. 
op de website staan diverse lezingen van eerdere congressen, tevens is ISPO-NL de centrale bibliotheek voor alle relevante landelijke protocollen en richtlijnen.

Sponsoring: ondersteuning van projecten door ISPO

ISPO Nederland heeft voor haar leden een subsidiepot voor kleine projecten, onderzoeken en proefschriften, waarbij maximaal € 2.500 per jaar gegeven kan worden onder voorwaarden, ter ondersteuning van bijvoorbeeld scholingsactiviteiten in derde wereldlanden, studiereizen of kleinschalig onderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina " Ondersteuning projecten" .

Beroepscertificering 

ISPO Nederland hecht aan een bestendige en hoge kwaliteit van beroepsbeoefenaren op het gebied van pro- en orthesen en orthopedische schoentechniek. Daardoor wordt de deelname aan een toenemend aantal ISPO-activiteiten steeds meer erkend in het kader van beroepscertificering.

Nog meer voordelen

Leden van ISPO Nederland profiteren niet alleen van de voordelen die het lidmaatschap biedt in Nederland, maar ook van die van ISPO International. Zo ontvangen zij vier keer per jaar gratis het wetenschappelijke tijdschrift Prosthetics and Orthotics International en het ISPO Bulletin en kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de tweejaarlijkse ISPO-Wereldcongressen. Bij de verschillende activiteiten worden de leden ruim in de gelegenheid gesteld om vakgenoten van eigen en andere disciplines te ontmoeten. 
Het vergroten van uw (en daarmee ook ons) netwerken met andere professionals uit uw eigen en ook andere beroepsgroepen is wellicht een van de meest aansprekende voordelen van het lidmaatschap

Wie zijn lid?

Met bijna 500 leden is ISPO Nederland de grootste nationale vereniging van ISPO International. Het lidmaatschap staat open voor personen die belangstelling hebben voor prothesen, orthesen en orthopedische schoentechniek. Lid zijn onder meer revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedische instrumentmakers, orthopedische schoentechnici, podotherapeuten, adaptatie- en revalidatietechnici, ingenieurs, en adviseurs op het gebied van kunst- en hulpmiddelen. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en de leden betalen een contributie die jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2016 is de contributie vastgesteld op €110 (per kalenderjaar).
studenten kunnen tegen sterk gereduceerd tarief naar cursussen, net afgestudeerde professionals van de desbetreffende beroepsgroepen kunnen een gratis aspirant lidmaatschap voor het jaar na hun afstuderen krijgen waarmee ze tegen gereduceerd tarief de nationale leermomenten kunnen bezoeken, de nieuwsbrief krijgen en toegang krijgen tot de informatie op de ISPO website.