Vacature ISPO NL

zondag, 21 januari, 2018 tot zondag, 18 februari, 2018

Vacature ISPO NL 

In 2018 zal er een bestuurswisselingen plaatsvinden. 
De invulling van het bestuurslid "wetenschap/onderwijs" is beschikbaar aangezien Dick Plettenburg voor de komende bestuursperiode niet herkiesbaar is. 
Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste kandidaat uit deze beroepsgroep. 
Mocht u zich willen aanbieden, dan kunt u dit kenbaar maken middels een CV met motivatie aan het bestuur vóór 17 februari a.s. via: info@ispo.nl