Richtlijn Beenorthesen naar maat (2012)

Opdrachtgever
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Medeopdrachtgevers
ISPO Nederland - Nederlandse vereniging van de International Society of Prosthetics and Orthotics
VSN - Vereniging Spierziekten Nederland, Baarn; werkgroep Revalidatieartsen voor spierziekten
VRA - Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Utrecht

Download de richtlijn