Vooraankondiging Cursus arm-hand Orthesiologie bij Cerebrale Parese

Cursus arm-hand orthesiologie bij Cerebrale Parese (CP) - 29 maart 2019

ISPO Nederland zal in samenwerking met de werkgroep CP van de VRA en OIM Orthopedie voor de derde keer de cursus “Arm-hand orthesiologie bij Cerebrale Parese (CP)” organiseren op vrijdag 29 maart 2019. 

De cursus vindt plaats op de locatie van de OIM te Arnhem.

In de cursus wordt de plaats van de orthesiologie in relatie tot de overige behandel mogelijkheden  van de arm-handfunctie bij Cerebrale Parese gepresenteerd. Ook wordt de evidence uit de literatuur voor het gebruik van handorthesen bij CP besproken.  Een strategie bij de indicatiestelling  van arm-hand orthesen voor de functionele en a-functionele spastische en dystone hand bij CP wordt geïntroduceerd en de implicaties voor de lange termijn uitkomst aan de orde gesteld. Een overzicht van nieuw ontwikkelde orthesen, waaronder de Wockel cock-up en Calimero duim abductiespalk wordt getoond.

  

 

Deze twee spalken waren de eerste handspalken waarbij kinderen zelf terugkwamen om een vervanging te vragen bij groei. Casuïstiek wordt gepresenteerd  ter illustratie van de beoogde voordelen van de spalken, de potentiele valkuilen en succesfactoren bij het ontwerpen en de uitvoering van de handorthesen.

In de workshop wordt door alle deelnemende teams van instrumentmaker en voorschrijver zelf geoefend met alle stappen van het vervaardigen van de Wockel en Calimero spalk, d.w.z. het gipsen, het modelleren en de fine tuning van de afwerking.

Wij hopen opnieuw vele collega’s  te mogen verwelkomen als deelnemers aan de cursus!

De organisatiecommissie,
Nanne Land, kinderrevalidatiearts, Revalidatie Friesland
Jeroen Olsman, bestuurslid ISPO Nederland

 

Doelgroep
Deelname  staat open voor teams bestaande uit een instrumentmaker en revalidatiearts. Omdat kleine details in de uitvoering van de wockel en calimero spalk van doorslaggevend belang zijn gebleken voor een succesvolle implementatie van deze spalken, is aanwezigheid van zowel de revalidatiearts als ook de instrumentmaker waarmee samengewerkt wordt noodzakelijk voor deelname aan de cursus. In de eerste cursus is de aanwezigheid van de paramedische collega’s betrokken bij de behandeling van de armhandfunctie bij CP van grote meerwaarde gebleken en  worden hierbij dan ook van harte uitgenodigd aan te sluiten.

Voor de cursus geldt een maximum van 12 deelnemende teams. Toelating  is op basis van  volgorde van aanmelding.

Doelstelling
De deelnemers in de cursus verkrijgen in de cursus kennis en kunde hoe handorthesen effectief gebruikt kunnen worden als  toevoeging aan de behandeling  van de arm-handfunctie stoornissen bij CP en de potentiele implicaties voor de handfunctie op korte en lange termijn.

Leerdoelen
De deelnemers kunnen na de cursus:

- Handorthese indiceren gebaseerd op:
      - De huidige evidence uit de literatuur
      - Een behandelstrategie voor de armhandfunctie waarbij
        biomechanische functionele benadering centraal staat

- Samen met hun instrumentmaker juist indiceren en  vervaardigen van:
     - Wockel cock-up spalk
     - Calimero duimabductie spalk

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij ADAP, VRA en KNGF

Locatie
OIM Orthopedie
Hazenkamp 60 a 
6836 BA Arnhem 
Nederland

Organisatie en Informatie
ISPO Nederland
Jeroen Olsman, bestuurslid
Telefoon: 023 – 55 13 016
E-mail: info@ispo.nl

Deelnemersbijdragen

Inschrijving ISPO leden € 200,-
Inschrijving niet-leden € 250,-
Derde en vierde lid team  € 150,-

       
Inschrijven
Deelname  staat open voor teams bestaande uit een instrumentmaker en revalidatiearts. Omdat kleine details in de uitvoering van de wockel en calimero spalk van doorslaggevend belang zijn gebleken voor een succesvolle implementatie van deze spalken, is aanwezigheid van zowel de revalidatiearts als ook de instrumentmaker waarmee samengewerkt wordt noodzakelijk voor deelname aan de cursus. Indien een ergotherapeut of fysiotherapeut ook een formele rol binnen het lokale technisch spreekuur heeft kan deze eventueel als derde en vierde-de lid van het team aan de cursus deelnemen. Voor de cursus geldt een maximum van 15 deelnemende teams. Toelating is op basis van  volgorde van aanmelding.

Over enige tijd verschijnt hier de link om je in te schrijven.