Bestuur

Het bestuur van ISPO Nederland is samengesteld uit de verschillende disciplines die ISPO vertegenwoordigt en telt negen bestuursleden met elk een eigen portefeuille.

Tjerk de Ruiter, revalidatiearts

Voorzitter

Dick Plettenburg, werktuigkundig ingenieur

Secretaris

Rob Verwaard, orthopedisch technoloog os

Penningmeester

Han Houdijk, bewegingswetenschapper

lid

Mariëlle Lukassen, ergotherapeut

lid

Esther Meijers, fysiotherapeut

lid

Jeroen Olsman, Orthopedisch technoloog oi

lid

Ingrid Ruys, podotherapeut

lid

Corry van der Sluis, revalildatiearts

lid