International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Links

Beroepsorganisaties

 • Ergotherapie Nederland
  Beroepsvereniging voor ergotherapeuten en studenten ergotherapie
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  Beroepsvereniging voor fysiotherapeuten.
 • NBOT
  Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedische Technologen
 • NVvDP
  Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten
 • NVOS - Orthobanda
  Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici, Orhopedisten en Bandagisten
 • NVvP
  Nederlandse vereniging van podotherapeuten
 • NVRF
  Nederlandse vereniging voor revalidatie fysiotherapeuten
 • VRA
  Landelijke wetenschappelijke vereniging voor revalidatieartsen

Onderwijs

 • Fontys Hogeschool
  Opleiding orthopedische technologie te Eindhoven. Het vakgebied van de Orthopedische Technologie houdt zich bezig met het maken van allerlei vormen van hulpmiddelen die bedoeld zijn voor het bewegingsapparaat van de mens. Dankzij de orthopedische technologie kunnen er protheses en ortheses aangemeten, ontworpen en vervaardigd worden.
 • www.gobnet.nl
  De landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg en welzijn.
 • HBO-Raad
  De HBO-raad, is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. Via de zoekfunctie op bovenstaande website kan informatie gezocht worden over HBO opleidingen zoals fysiotherapie en ergotherapie met verwijzingen naar de betreffende hogescholen.
 • Vereniging van Universiteiten
  De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is de brancheorganisatie van de veertien bekostigde universiteiten in Nederland. De vereniging heeft tot doel het versterken van de maatschappelijke positie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Via deze link kunnen ook universitaire opleidingen gezocht worden.
 • www.lectoren.nl
  Dit is een forum voor Praktijkgericht Onderzoek. Het Forum is een platform van en voor lectoren die werkzaam zijn op hogescholen. Het fungeert als het huis van lectoren en werkt aan kwaliteitsontwikkeling van het vak van lector. Deze lectoral development spitst zich direct toe op de taakstelling van een lector in het hbo. Lectoren doen praktijkgericht onderzoek en verbinden de uitkomsten daarvan aan onderwijs en praktijk.

Kennisinstituten

 • CG-raad
  De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.
 • CVZ
  Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 • Flextension
  Stichting Flextension heeft als doel het ontwikkelen van een actieve, niet opvallende armortheses, specifiek voor mensen met Duchenne. Om dit te realiseren, is er een samenwerking tot stand gebracht tussen onderzoekers van de Universiteit Twente, het VU Medisch Centrum, de TU Delft en het UMC St. Radboud en de internationale belangenvereniging voor mensen met Duchenne (UPPMD).
 • Fysionetwerk
  FysioNetwerk is het platform voor iedereen die als professional betrokken is bij, voor en door fysiotherapie.
 • GGD
  Het kennisnetwerk platform van de GGD.
 • Handicheck
  Handicheck is een onafhankelijke website over computer gerelateerde producten (software en hardware), projecten, hulpmiddelen, aanpassingen en ervaringen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • Handywijzer
  De HANDY-WIJZER is een informatiesysteem over technologie voor mensen met functioneringsproblemen, over hulpmiddelen en gerelateerde diensten van bedrijven en organisaties, over wetten en regelingen.
 • Innovatie programma revalidatie
  Op deze website vindt u informatie over het Innovatieprogramma Revalidatie, projecten binnen dit programma en praktische informatie rondom het indienen van projectvoorstellen.
 • ISPO international
  Internationale overkoepeling van de nationale ISPO-verenigingen. Op deze website kunt u ook door ISPO gepubliceerde documenten vinden.
 • Nederlands Jeugd Instituur
  Transitie & Transformatie platform over de Nederlandse Jeugd Instituut
 • Korter Maar Krachtig (KMK)
  Korter Maar Krachtig (KMK) is een stichting, die in 2006 is opgericht voor en door ledemaat geamputeerden. Doel is lotgenoten te helpen met informatie, ervaringen en het organiseren van evenementen.
 • Zorgwijzer
  Kennisdossier voor mensen met een handicap of chronische ziekte.
 • Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
  Het NPi is hèt paramedisch kenniscentrum in Nederland en voor alle paramedische beroepen actief op de volgende drie terreinen: Documentaire informatievoorziening, Onderzoek & ontwikkeling, Deskundigheidsbevordering. 
 • Orthobode
  Orthobode is een tijdschrift dat informatie en opinie biedt over ontwikkelingen in de orthopedische branche.
 • Vilans (voorheen KBOH, KITZZ en NIZW)
  Landelijk expertise- en informatiecentrum op het gebied van hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen.
 • Revalidatie Nederland
  Landelijke samenwerkingsverband van revalidatie-instellingen

Nieuws


 

 

 
19-03-2025
 

ideeen-of-suggesties