International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

ISPO NEDERLAND AFSTUDEERPRIJS

Om de kwaliteit en disseminatie van onderzoek door studenten op het gebied van prothesiologie en orthesiologie (waaronder schoentechniek) te promoten stelt ISPO Nederland, sinds 2008, jaarlijks twee prijzen ter beschikking voor de beste Master- en Bachelor afstudeerverslagen. De winnaars, vastgesteld door het ISPO bestuur, worden op het ISPO jaarcongres bekend gemaakt.

 

De ISPO Nederland afstudeerprijs houdt in:

 • voor de drie genomineerden in iedere categorie (Bsc. MSc.):
  • gratis toegang tot het jaarcongres van ISPO Nederland 
  • een pitch van het afstudeerwerk op het jaarcongres van ISPO Nederland
 • voor de winnaars tevens:
  • een cheque ter waarde van € 100,-
  • een oorkonde
  • uitreiking van de prijs tijdens het jaarcongres van ISPO Nederland
  • Vermelding op de website van ISPO Nederland

Wie kunnen meedingen:

 • studenten/pas afgestudeerden aan Nederlandse Hogescholen en Universiteiten
 • die een afstudeerverslag hebben gemaakt waarvan de beoordeling gedateerd is ten hoogste 2 jaar voor de deadline voor aanmelden 
 • waarvan het onderwerp een duidelijke link heeft met ISPO, zijnde een multidisciplinaire vereniging die kennisuitwisseling (in de breedste zin van het woord) nastreeft op gebied van prothesen en orthesen (waaronder de orthopedische schoentechniek)

Procedure en aanvullende bepalingen voor de indieners

 • de student/afgestudeerde levert voor deelname de volgende documenten aan:
  • een digitale copy (PDF) van het afstudeerverslag
  • bereikbaarheidsgegevens van de kandidaat (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
  • naam en bereikbaarheid (e-mail) van de begeleidend docent
 • de documenten kunnen worden verzonden naar ofni.[antispam].@ispo.nl
 • de student/afgestudeerde verklaart tevens:
  • dat de naam van de prijswinnaar op de website van ISPO Nederland mag worden opgenomen
  • ingeval van meerdere auteurs van één verslag: dat meedingen naar de ISPO Nederland afstudeerprijs namens alle afstudeerders plaatsvindt (en de aan de prijs verbonden cheque gedeeld zal worden)
  • ingeval van nominatie:
   a. aanwezig te zijn op het ISPO NL jaarcongres
   b. een 5 minuten presentatie voor te bereiden voor te bereiden voor het jaarcongres van ISPO Nederland.

Deadlines

 • de sluitingsdatum voor aanmelding is 7 februari 2020 (verlengde deadline)
 • de nominaties worden rond 13 februari 2020 bekend gemaakt
 • de prijswinnaars worden op 13 maart 2020 bekend gemaakt, op het jaarcongres

Jurering
Een jury, aangesteld door het bestuur van IPSO Nederland zal de ingediende abstracts beoordelen en daaruit per categorie (BSc. MSc.) drie afstudeerprojecten nomineren. Van deze drie genomineerden zal door de jury het volledige afstudeerverslag worden gelezen en zal een winnaar worden geselecteerd. De jury hanteert de volgende criteria:

 • relevantie: De mate waarin de vraagstelling van het onderzoek aansluit bij (de doelstellingen van) ISPO Nederland
 • originaliteit: in hoeverre het onderzoek in ontbrekende kennis voorziet, of met een nieuwe methode een nieuw licht werpt op bestaande kennis
 • methode: de kwaliteit van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd
 • conclusie: in hoeverre na een evenwichtige discussie van de behaalde resultaten een verantwoorde conclusie is getrokken
 • verslaglegging: de opbouw en leesbaarheid van het verslag
 • de jury behoudt het voorrecht om geen prijs uit te reiken bij onvoldoende inzending of kwaliteit.
Winnaars afgelopen jaren
2019
 • Bachelor-prijs
  Sophie Blom (Haagse Hogeschool)
  Correctie van een Kromme Teen
 • Master-prijs
  Wieke Philippart (Vrije Universiteit)
  The effects of AFO footplate stiffness on anklepush-off power in healthy persons

 

2016

Valentijn Hoogendoorn en Mike Koolhaas - winnaar BSc -  (Haagse Hogeschool)
De toepassing van rapid prototyping binnen de armprothesiologie in ontwikkelingslanden

Jason Millenaar - winnaar MSc (Technische Universiteit Delft)
Enabling natural forearm rotation in bone-anchored prostheses