International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Ereleden

  • Mevr. E.D.J. Bonhof-Jansen
  • De heer Ir. T.H.M. Bougie
  • De heer Prof. dr. J.H.B. Geertzen
  • De heer R.B.T. Mulders