International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Januari, 2021


PRIVACYBELEID ISPO NEDERLAND NL
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ISPO Nederland (NL) ) verwerkt van haar leden, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van ISPO NL of om een andere reden persoonsgegevens aan ISPO NL verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Secretariaat ISPO Nederland
Hambakenwetering 15
5231 DD ’s-Hertogenbosch
Nederland
KVK nummer 40187980
Bereikbaar per mail: ofni.[antispam].@ispo.nl

Welke gegevens verwerkt ISPO NL en voor welk doel
1. In het kader van uw contact met ISPO NL worden de volgende persoonsgegevens minimaal verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b. adresgegevens eventueel postadres;
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitvoerend beroep/functie.
2. ISPO NL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b. naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ISPO NL;
c. naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
3. Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar uw ervaringen met ISPO NL en te informeren over de ontwikkelingen van ISPO NL.

E-mail berichtgeving (opt-out)
ISPO NL gebruikt naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ISPO NL. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen
ISPO NL verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Ten behoeve van de organisatie van activiteiten, behoudt ISPO NL zich het recht voor gegevens van eerdere aanmeldingen te bewaren teneinde mogelijk geïnteresseerden uit te nodigen voor activiteiten van ISPO NL. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
1. Ter bescherming van persoonsgegevens heeft ISPO NL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ISPO NL gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
a. Via de ledenadministratie van ISPO NL kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ISPO NL zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Alle persoonsgegevens kunnen door ISPO NL-leden zelf worden ingezien en gewijzigd via een persoonlijke pagina (waarvoor inlog-gegevens worden gedeeld na aanmelden).
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop ISPO NL persoonsgegevens worden verwerkt of verzoeken worden behandeld, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ofni.[antispam].@ispo.nl.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van ISPO NL bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Nieuws


 

 
19-03-2025

 
23-09-2024
 

ideeen-of-suggesties