Bulletin

Met ingang van 2007 is ISPO actueel vervangen door het compacte ISPO Bulletin. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar en bevat informatie van het bestuur, een terug- en vooruitblik op ISPO symposia en cursussen en een activiteitenagenda. Op deze pagina kunt u de uitgaves van het ISPO Bulletin nog eens teruglezen.