International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

ISPO INTERNATIONAL

Doelstellingen ISPO op internationaal gebied

Het stimuleren en ondersteunen van wereldwijd onderzoek, ontwikkeling en evaluatie op het vakgebied van prothesen en orthesen. Zo wordt onder andere ook de scholing en training van technici in ontwikkelingslanden ondersteund door ontwikkeling van leermiddelen en het overdragen van kennis.

Het adviseren bij de ontwikkeling van standaarden voor terminologie, instrumentarium en technieken, test- en behandelingsmethodieken, met het doel het uniformeren en verbeteren van de behandeling en zorg van patiënten met stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

Internationale overkoepeling

ISPO International is de internationale overkoepeling van de nationale verenigingen en wordt bestuurd door een International Committee van vertegenwoordigers van de nationale verenigingen. Het feitelijk bestuur ligt in de handen van een Executive Board. Deze beschikt over vaste adviseurs voor de verschillende werelddelen of voor bepaalde activiteiten. ISPO heeft dwarsverbanden met vele andere internationale organisaties zoals het Rode Kruis. Het secretariaat van ISPO International is gevestigd in Denemarken. Een belangrijk activiteit van ISPO International is het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift in de Engelse taal: "Prosthetics and Orthotics International". ISPO-leden krijgen dit als onderdeel van het lidmaatschap toegestuurd.

28 Nationale verenigingen

Op het ogenblik zijn er 28 nationale verenigingen aangesloten, verspreid over de hele wereld. Het totale aantal leden bedraagt ongeveer 2800. Het aantal nationale verenigingen stijgt nog evenals het aantal leden van deze verenigingen. Zo heeft ISPO Nederland ertoe bijgedragen dat er o.a. in Hongarije in 1996 een nationale vereniging is gestart. In landen waar (nog) geen vereniging bestaat kunnen belangstellenden rechtstreeks lid van ISPO International worden. Een Engelstalige brochure van ISPO International kunt u aanvragen bij het secretariaat van ISPO Nederland of u kunt de website bezoeken van ISPO International http://ispoint.org

ISPO Wereldcongressen

ISPO International organiseert om de twee jaar een wereldcongres. Hieraan nemen meer dan duizend deskundigen uit de gehele wereld deel. Het negende Wereldcongres van ISPO International heeft plaatsgevonden in Amsterdam in 1998. De organisatie van dat Wereldcongres was toen in handen van ISPO Nederland. Het congres was een groot succes met een record aantal deelnemers en exposanten.

De laatste wereldcongressen werden gehouden in: Leipzig (2010), Hyderabad, India (2013), Lyon, (2015), Kaapstad (2017) en Kobe (2019).

Vanwege de COVID-19 pandemie zal het 18e ISPO wereld congres, dat gepland staat van 1-4 November 2020, als online congres worden georganiseerd.  Informatie met betrekking tot het indienen van abstracts en deelnemen aan het congres zal de komende tijd worden gedeeld via www.ispo-congress.com.

Door deze verandering zal Guadalajara Mexico, de oorspronkelijke congreslocatie, gastheer/vrouw zijn van het Wereldcongres in april 2023. De organisatie van het Wereldcongres in Stockholm Zweden (waar ook ISPO-NL een organiserende rol zal hebben) schuift daardoor op naar 2025.

 

Nieuws


 

 
19-03-2025

 
14-05-2024
 

ideeen-of-suggesties