International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Richtlijnen

 

ISPO Nederland stelt de volgende richtlijnen beschikbaar voor haar leden.

Het is goed om te weten dat deze richtlijnen zijn ontwikkeld door diverse organisaties die werkzaam zijn en betrokken zijn bij het revalidatieproces in Nederland.
ISPO Nederland neemt geen verantwoordelijkheid over de inhoud van de deze richtlijnen.
Deze richtlijnen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de organisaties die deze hebben ontwikkeld.

Indien er vragen zijn of op- of aanmerkingen adviseren wij u om contact op te nemen via de link onder het kopje organisatie.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een richtlijn toe te voegen aan de onderstaande kolom.
Indien u dit wenst kunt u hiervoor een verzoek indienen via het secretariaat van ISPO Nederland.

Bestuur ISPO Nederland.

 
Richtlijn Beenorthesen naar maat (2012)

Opdrachtgever
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Medeopdrachtgevers
ISPO Nederland - Nederlandse vereniging van de International Society of Prosthetics and Orthotics
VSN - Vereniging Spierziekten Nederland, Baarn; werkgroep Revalidatieartsen voor spierziekten
VRA - Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Utrecht

Download de richtlijn


Richtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida (2013)

Initiatief 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Download de richtlijn


Richtlijn Primaire idiopathische klompvoet (2014)

Initiatief:
Werkgroep Kinderorthopedie van de NOV

Bekijk website