International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Richtlijnen

 

ISPO Nederland stelt de volgende richtlijnen beschikbaar voor haar leden.

Het is goed om te weten dat deze richtlijnen zijn ontwikkeld door diverse organisaties die werkzaam zijn en betrokken zijn bij het revalidatieproces in Nederland.
ISPO Nederland neemt geen verantwoordelijkheid over de inhoud van de deze richtlijnen.
Deze richtlijnen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de organisaties die deze hebben ontwikkeld.

Indien er vragen zijn of op- of aanmerkingen adviseren wij u om contact op te nemen via de link onder het kopje organisatie.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een richtlijn toe te voegen aan de onderstaande kolom.
Indien u dit wenst kunt u hiervoor een verzoek indienen via het secretariaat van ISPO Nederland.

Bestuur ISPO Nederland.

 


Protocol Verstrekkingsproces beenprothesen

Bekijk het Protocol verstrekkingsproces beenprothesen


Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit

De eerste versie van de richtlijn is verschenen in 2012. Aangezien er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waren geweest en er aanvullende vragen over de invulling van de revalidatie- en paramedische zorg volgend op de eerste prothesevoorziening waren, is er in 2018 een herzieningstraject gestart. Dit traject is in 2020 afgerond.

Tijdens het herzieningstraject bleek dat de aanbevelingen van een aantal modules uit 2012 nog up-to-date zijn. De geldigheid van de volgende modules is daarom verlengd:

  • Indicatiecriteria amputatie.
  • Informatie en voorlichting aan patiënten.

Bij de herziening in 2020 zijn tien nieuwe modules ontwikkeld, deze dienden ter vervanging van de overige modules uit 2012.

Download de Richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (2012)

Bekijk de Richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (2020)


Richtlijn Beenorthesen naar maat (2012)

Opdrachtgever
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Medeopdrachtgevers
ISPO Nederland - Nederlandse vereniging van de International Society of Prosthetics and Orthotics
VSN - Vereniging Spierziekten Nederland, Baarn; werkgroep Revalidatieartsen voor spierziekten
VRA - Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Utrecht

Download de richtlijn


Richtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida (2013)

Initiatief 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Download de richtlijn


Richtlijn Primaire idiopathische klompvoet (2014)

Initiatief:

Werkgroep Kinderorthopedie van de NOV

Bekijk de Richtlijn Primaire idiopatische klompvoet