International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

PROTOCOL VERSTREKKINGSPROCES BEENPROTHESEN

Protocol verstrekkingsproces beenprothesen (PPP-protocol)

Laatste revisie: december 2019

Sinds 2010 is het PPP-protocol met bijbehorend voorschrijf- en evaluatieformulier in gebruik voor beenprothesen. Sinds 2013 is het addendum AAK van kracht met bijbehorend rapportageformulier (voor indicatie en evaluatie). In 2017 is hierbij een leeswijzer geschreven. In 2019 is het document prothesen voor speciale acitviteiten toegevoegd. 

De documenten zijn in beheer van ISPO-Nederland en worden geregeld aangepast door de stuurgroep PPP-been. Eind 2019 zijn alle documenten gereviseerd en zonodig aangepast. Vragen kunnen worden gesteld aan de stuurgroepleden.

Samenstelling stuurgroep PPP-been 2019 (op alfabetische volgorde):
Erwin Baars - Revalidatiearts De Vogellanden
Tanja Bastiaansen - Adviserend paramedicus CZ Zorgverzekering
Theo Bougie - Adviseur BRT advies
Daniëlle van Hoof - Zorginhoudelijk adviseur Coöperatie VGZ
Ester Mik - Directeur Zorg Livit Orthopedie
Marieke Paping - Revalidatiearts Rijndam Revalidatie
Martijn Pas - Revalidatiearts Bravis Ziekenhuis
Sieberen Rosier - Zorginhoudelijk adviseur De Friesland Zorgverzekeraar
Kim Smith - Zorginhoudelijk adviseur Zilveren Kruis
Cock Vergeer - Directeur Zorg OIM Orthopedie

schermafbeelding-2020-01-24-om-06-55-31

Downloads
Download PPP protocol verstrekkingsproces beenprothesen 2019.pdf
Download PPP voorschrijfformulier PPP 2019.pdf
Download PPP evaluatieformulier 2019.pdf

Download AAK addendum 2019.pdf
Download Aanvraagformulier AAK proefsessie 2019.pdf
Download Rapportageformulier AAK proefsessie 2019.pdf
Download AAK leeswijzer addemdum 2019.pdf

Download Prothesen speciale activiteiten 2019.pdf