International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

PROTOCOL VERSTREKKINGSPROCES BEENPROTHESEN

Protocol verstrekkingsproces beenprothesen (PPP-protocol) en addendum AAK van stuurgroep PPP-been

Sinds 2010 is het PPP-protocol met bijbehorend voorschrijf- en evaluatieformulier in gebruik voor beenprothesen. In 2016 is het voorschrijfformulier door de stuurgroep PPP-been aangepast.

Sinds 2013 is het addendum AAK van kracht met bijbehorend rapportageformulier (voor indicatie en evaluatie). In 2017 is hierbij een leeswijzer geschreven.

De documenten zijn in beheer van ISPO-Nederland en worden geregeld aangepast door de stuurgroep PPP-been.Vragen kunnen worden gesteld aan de stuurgroepleden.

 

Samenstelling stuurgroep PPP-been 2017 (op alfabetische volgorde):

Erwin Baars Revalidatiearts De Vogellanden
Tanja Bastiaansen CZ Zorgverzekering
Theo Bougie BRT advies
Daniëlle van Hoof Coöperatie VGZ
Ester Mik Livit Orthopedie
Marieke Paping Revalidatiearts Rijndam Revalidatie
Sieberen Rosier De Friesland Zorgverzekeraar
Mark Scholte Zilveren Kruis
Cock Vergeer OIM Orthopedie

 

Downloads

 

Download Protocol verstrekkingsproces beenprothese 1 november 2010
Download Voorschrijfformulier PPP versie dec 2016
Download Evaluatieformulier PPP versie 1 november 2010
Download Addendum AAK december versie 2017
Download Rapportageformulier AAK versie 2013
Download Leeswijzer addendum AAK versie december 2017