International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

PROTOCOL VERSTREKKINGSPROCES BEENPROTHESEN

Protocol verstrekkingsproces beenprothesen (PPP-protocol)

Laatste revisie:  2019  (delen in 2022)

Sinds 2010 is het PPP-protocol met bijbehorend voorschrijf- en evaluatieformulier in gebruik voor beenprothesen. Sinds 2013 is het addendum AAK van kracht met bijbehorend rapportageformulier (voor indicatie en evaluatie). In 2017 is hierbij een leeswijzer geschreven. In 2019 is het document prothesen voor speciale acitviteiten toegevoegd. 

De documenten zijn in beheer van ISPO-Nederland en worden geregeld aangepast door de stuurgroep PPP-been. Eind 2019 zijn alle documenten gereviseerd en zonodig aangepast. Vragen kunnen worden gesteld aan de stuurgroepleden.

 

Samenstelling stuurgroep PPP-been vanaf september 2022:

Erwin Baars - Revalidatiearts De Vogellanden

Tanja Bastiaansen - Adviserend paramedicus CZ Zorgverzekering

Esther Mik - Directeur Zorg Livit Orthopedie, vertegenwoordiging SOHN

Ilse van Nieuwenhuijze - Zorginhoudelijk adviseur Zilveren Kruis

Jeroen Olsman - Orthopedisch Technoloog OIM, vertegenwoordiging NBOT

Martijn Pas - Revalidatiearts Bravis Ziekenhuis

Bart Verbruggen - Zorginhoudelijk adviseur VGZ

Anke Verlouw - Revalidatiearts Adelante

stuurgroep-logos

Downloads
Download PPP protocol verstrekkingsproces beenprothesen 2022.pdf
Download PPP voorschrijfformulier PPP 2022.pdf
Download PPP evaluatieformulier 2019.pdf

Download AAK addendum 2019.pdf
Download Aanvraagformulier AAK proefsessie 2019.pdf
Download Rapportageformulier AAK proefsessie 2019.pdf
Download AAK leeswijzer addemdum 2019.pdf

Download Prothesen speciale activiteiten 2019.pdf

Nieuws


 

 
19-03-2025

 
14-05-2024
 

ideeen-of-suggesties