Ondersteuning van projecten door ISPO Nederland

ISPO Nederland heeft de mogelijkheid om een aantal activiteiten te steunen die liggen binnen haar domein.
Het gaat daarbij om ondersteuning voor het laten drukken van proefschriften, deelname aan internationale ISPO-congressen of het uitvoeren van projecten.

Proefschriften

Het drukken van proefschriften kan worden ondersteund met een maximale bijdrage van € 250 per proefschrift. Voorwaarde is dat het onderwerp van het proefschrift past binnen de doelstellingen van ISPO.

Deelname aan internationale ISPO-congressen

De inschrijfkosten voor deelname aan internationale ISPO-congressen kunnen worden ondersteund, met een maximale bijdrage van € 500. ISPO-leden die een presentatie geven tijdens het congres (workshop, poster of mondeling) komen voor ondersteuning in aanmerking. De aanvrager geeft daarbij aan waarom ondersteuning niet op andere wijze kan worden verkregen.

Projecten

Projecten zijn bijvoorbeeld scholingsactiviteiten in derde wereldlanden, studiereizen of kleinschalig onderzoek. Een project kan door ISPO-NL worden ondersteund met een maximale bijdrage van € 1.250. De aanvrager maakt waar mogelijk binnen het project kenbaar dat ISPO-NL de uitvoer van het project financieel ondersteunt. De aanvrager schrijft na afronding van het project een korte samenvatting van het project t.b.v de ISPO-NL website

Voorwaarden

ISPO leden komen in aanmerking voor ondersteuning.
ISPO-NL wordt als sponsor vermeld in het proefschrift (ondersteuning proefschrift), tijdens de workshop, presentatie of op de poster (ondersteuning congresdeelname) of waar mogelijk binnen het ondersteunde project (ondersteuning project). De aanvrager is bereid een voordracht te geven tijdens het ISPO-NL jaarcongres.

Procedure
Voorstellen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend, voor 1 april en voor 1 oktober. Jaarlijks komen maar een beperkt aantal verzoeken voor honorering in aanmerking. Ondersteuning is afhankelijk van de kaspositie van ISPO-NL. ISPO houdt het recht af te wijken van de hier vermelde procedure indien de kaspositie dit vereist.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de betrokkene een formeel verzoek in te dienen bij het bestuur van ISPO-Nederland middels het aanvraagformulier hieronder. Voorstellen kunnen zowel per e-mail als per post te worden ingediend. Alleen voorstellen die worden ingeleverd via het aanvraagformulier worden beoordeeld.

Beoordeling
De voorstellen worden door het bestuur van de Nederlandse tak van ISPO besproken tijdens een reguliere bestuursvergadering. Het oordeel van het bestuur zal, inclusief motivatie, worden opgestuurd aan de betrokkene. In de regel zal een aanvraag binnen 12 weken worden beantwoord.

Link Aanvraag formulier "ondersteuning"

Voorstellen kunnen gestuurd worden naar:

Secretariaat ISPO Nederland
Postbus 1020
2001 BA Haarlem
E-mail: info@ispo.nl

 

Eerder ondersteunde projecten door ISPO

 • To Walk Without Pain - Frugal Innovation by Base-of-­the-­Pyramid Innovators
  Pepijn Veling
  This study explores the nascent phenomenon of innovation by local innovators in low-­income i.e. Base-­of-­the-­Pyramid (BoP) markets, using a single exemplary case study. Research on innovation for large and fast growing BoP markets tends to focus on the efforts of multinationals from high-­income i.e. Top-­of-­the-­Pyramid (ToP) markets. Due to the very different nature of BoP users and markets, existing research agrees that multinationals both lack cultural understanding of the BoP and are hindered by existing inappropriate business models. Using a single case study it shows how inherent immersion allowed a local BoP innovator in Thailand, the Prostheses Foundation, to discover and understand the rationales behind the severe constrained access of poor amputees to affordable and appropriate artificial legs. The severe constraints faced by the Prostheses Foundation stimulated a highly frugal innovation process targeted at poor amputees that resulted in accessible, appropriate and affordable artificial legs. The results of this study are used to reflect on existing innovation theories that focus on the innovation efforts of multinationals targeting the BoP.
 • Lower leg prosthetics in Indonesia
  The report is the result of a field research to investigate the prosthetic field in Yogyakarta (Indonesia). The research is financially supported by the Dutch department of the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO NL) and it was related to the Fablab Yogyakarta program,  initiated by ‘the House of Natural Fibers’ (HONF) in Yogyakarta and Alex Schaub of the Waag Society Amsterdam. Part of the research is conducted together with Agus ‘Timbil’ Budiarto from Yogyakarta, who is a member of HONF.
 • De optimale enkelvoet orthese
  Op woensdag 12 oktober promoveerde onderzoeker Daan Bregman aan het VUmc op zijn proefschrift getiteld The optimal Ankle Foot Orthosis, ofwel De optimale Enkelvoetorthese. Het drukken van dit proefschrift werd ondersteund door ISPO Nederland. In het proefschrift wordt nagegaan met welke mechanische eigenschappen (zoals de stijfheid) een Enkelvoetorthese (EVO) voor het meeste verbetering in de loopvaardigheid zorgt bij patiënten met multiple sclerose of een herseninfarct. 
 • Onderzoeksreis Canada in het kader van het onderzoek
  "Het meten van verschillen in kinematica tussen onervaren en ervaren myo-electrische prothesegebruikers" Hanneke Bouwsema, promovendus Bewegingswetenschappen, Groningen (Het wetenschappelijke verslag volgt later)
 • Orthesehandboek richtlijnproject beenorthesen bij slappe verlammingen
  Afdeling revalidatiegeneeskunde AMC en VU Amsterdam