International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Jeroen Olsman Erelid van ISPO NL

Geplaatst op 04-03-2022  -  Categorie: Algemeen

Bij de afgelopen ALV van 4 maart 2022 waren de aanwezige leden unaniem van mening dat Jeroen Olsman benoemd kan worden tot erelid van ISPO NL vanwege het feit dat hij gedurende lange tijd zowel binnen als buiten het ISPO-NL bestuur zich zeer sterk heeft ingezet voor de doelstellingen die ISPO-NL nastreeft. Te denken valt dan onder andere aan:

  • Werkgroeplid Module prothesezorg arm- en beenprothesezorg (2019-heden)
  • Bestuurslid en secretaris ISPO NL (2012-2021). Tijdens zijn functie als secretaris heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het herstructureren van de organisatie van ISPO NL met als doel ISPO NL financieel gezond te maken.
  • Commissie- en bestuurslid Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedisch Technologen (2012-2020)
  • Commissielid herziening richtlijn Amputatie en Prothesiologie van de onderste extremiteit (2018-2020)
  • Redactie Orthobode en Orthopedische Techniek (1995-2012)
  • Orthopedisch consultant Stichting Noaberhulp, Stichting Sport2all, Stichting vrienden voor Sri Lanka

Vanwege deze activiteiten was het bestuur van ISPO Nederland van mening dat Jeroen Olsman zich zowel zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging als een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verwezenlijking van de doeleinden van de vereniging. Bij de ALV werd deze mening volledig bevestigd.


Nieuws


 
19-03-2025

 

 
23-09-2024
 

ideeen-of-suggesties